tjänster inom säkerhet som skapar trygghet och arbetsro

Om oss

NVBS Security

NVBS Security är en del av NVBS-gruppen som grundades 2012 med verksamhet i norden. Vi är idag ca 200 medarbetare totalt med en omsättning på över 200 milj SEK.

NVBS Security hjälper er verksamhet att identifiera och minimera risker. Vi är verksamma inom många olika branscher och områden och arbetar främst med säkerhetskonsultation, bakgrundskontroller och utbildning.

Vi jobbar aktivt och tillsammans för att vara den bästa leverantören av säkerhetstjänster för våra uppdragsgivare och den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare. Vi vill helt enkelt skapa trygghet och arbetsro för våra kunder.

Besök NVBS-Gruppen

Våra tjänster

NVBS Security erbjuder helhetslösningar för ert företag. Vi är lyhörda för era behov och anpassar våra lösningar. Majoriteten av våra tjänster kan köpas som ett anpassat abonnemang eller när behov uppstår.

Läs om våra tjänster genom att klicka på ikonerna nedan.
SÄKERHETSKONSULTATION

Säkerhetsarbetet blir allt mer komplext och svårhanterligt för personal utan rätt kompetens och utbildning. Vi hjälper er att identifiera risker och sårbarheter och ta fram åtgärder för att minska dessa.

UTBILDNINGAR

NVBS Security genomför utbildningar i säkerhet som upplyser om risker som föreligger och hur dessa förebyggs på bästa sätt. Det kan röra sig om säkerhetsmedvetande på kontoret, till hur du bör agera och tänka i en högriskmiljö.

BAKGRUNDSKONTROLLER

NVBS Security tar fram underlag om en kandidat eller blivande affärspartner för att öka er träffsäkerhet vid rekryterings- eller affärsbeslut. Vi lägger stor vikt vid den personliga integriteten och våra processer är kompatibla med GDPR.